Tiếng Anh 5 (chương trình cũ)

Tiếng Anh 5 (chương trình cũ)

Khóa học Tiếng Anh lớp 5 giúp học sinh học tốt tiếng Anh với giáo viên giàu kinh nghiệm. Phù hợp với học sinh Việt Nam, chương trình cung cấp các bài tập phong phú và phương pháp học tập hiệu quả. Khóa học tiếng Anh này giúp học sinh nắm vững ngữ pháp, từ vựng và kỹ năng giao tiếp, tạo nền tảng vững chắc cho việc học tiếng Anh trong tương lai.

#Lớp 5 | olm-2.12873