Luyện thi vào 10 chuyên - Học toán với OnlineMath

Luyện thi vào 10 chuyên

                    Nội dung các chuyên đề được Thầy xây dựng thiết kế dành cho rất nhiều đối tượng bao gồm các em học sinh có học lực từ trung bình khá, khá cho đến giỏi và các em học sinh yêu toán có nguyện vọng tham gia vào các kỳ thi học sinh giỏi lớp 9, hay thi vào lớp 10 trường chuyên trên cả nước năm học 2019.  

             Trong mỗi bài giảng lý thuyết, Thầy luôn trình bày kĩ lý thuyết theo hướng đơn giản trực quan cùng hệ thống ví dụ minh họa cụ thể dễ hiểu. Các em sẽ được rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo thông qua hệ thống bài tập sau mỗi bài giảng và được Thầy chữa chi tiết trong bài giảng thực hành. Từ đó các em có thể đối chiếu với lời giải của mình và có thể học hỏi thêm các cách giải hay từ Thầy và các bạn khác.

            Với mục đích lấy người học làm trung tâm, các bài giảng sẽ luôn luôn cung cấp cho các em hiểu được từ kiến thức cơ bản đến nâng cao và chuyên sâu cùng với sự phân tích chi tiết của Thầy. Thầy tin các em sẽ có đủ bản lĩnh và sự tự tin để tham dự vào các kỳ thi chọn học sinh giỏi, đặc biệt là kỳ thi vào các trường THPT chuyên trên toàn quốc.

            Thầy chúc các em thành công!

Thầy Lưu Công Đông

 

 

 

 

 

 

 • Giới thiệu khoá học
 • Thời khóa biểu
 • Chuyên đề 1: Biểu thức đại số
 • Chuyên đề 2: Phương trình và hệ phương trình
  •  Bài 5: Phương trình bậc nhất - phương trình bậc hai
  •  Bài 2: Hệ phương trình
  •  Bài 3: Phương trình và hệ phương trình không mẫu mực
 • Chuyên đề 3: Bất phương trình và hệ bất phương trình
  •  Bài 1: Bất phương trình bậc nhất
  •  Bài 2: Hệ bất phương trình bậc nhất
  •  Bài 3: Bất phương trình và hệ bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
 • Chuyên đề 4: Hàm số và đồ thị của hàm số
  •  Bài 1: Hàm số bậc nhất, đồ thị của hàm số bậc nhất
  •  Bài 2: Hàm số bậc hai, đồ thị của hàm số bậc hai
  •  Bài 3: Một số dạng toán về hàm số và đồ thị
 • Chuyên đề 5: Các bài toán thực tế
  •  Giải toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình
 • Chuyên đề 6: Số học
  •  Bài 1: Các khái niệm cơ bản của số học
  •  Bài 2: Đồng dư thức và ứng dụng
  •  Bài 3: Một số phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên
  •  Bài 4: Một số hàm số học
 • Chuyên đề 7: Đẳng thức và bất đẳng thức
  •  Bài 1: Đẳng thức
  •  Bài 2: Bất đẳng thức
  •  Bài 3: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất
 • Chuyên đề 8: Đa thức và ứng dụng
  •  Đa thức và các tính chất của đa thức
 • Chuyên đề 9: Hình học phẳng
  •  Bài 1: Các bài toán có nội dung tính toán
  •  Bài 2: Chứng minh các tính chất hình học
  •  Bài 3: Bài toán Qũy tích và dựng hình
  •  Bài 4: Bất đẳng thức và cực trị trong hình học
 • Chuyên đề 10: Các bài toán rời rạc
  •  Bài 1: Một số ứng dụng nguyên lí Dirichle vào giải toán
  •  Bài 2: Sử dụng đại lượng cực biên vào giải một số bài toán
  •  Bài 3: Ứng dụng phương pháp lùi vô hạn vào giải một số bài toán
  •  Bài 4: Một số các bài toán suy luận logic
 • Chuyên đề 11: Một số đề thi vào các trường chuyên trên cả nước