Khoa học 5 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Khoa học 5 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Khóa học Khoa học lớp 5 kết nối tri thức với cuộc sống giúp học sinh nắm vững kiến thức và phát triển kỹ năng tư duy. Bài giảng sinh động, dễ hiểu, bám sát chương trình học, giúp học sinh ứng dụng kiến thức vào thực tiễn. Học sinh sẽ tự tin khám phá thế giới xung quanh và đạt kết quả cao trong học tập.

#Lớp 5 | olm-2.122837762