OLM xin gửi tới Quý phụ huynh và các em học sinh bộ phiếu bài tập luyện tập cuối tuần từ lớp 1 - lớp 9. Mỗi phiếu đều tổng hợp kiến thức trọng tâm theo phân phối chương trình trên lớp, có đáp án và hướng dẫn làm bài chi tiết. Từ đó giúp các bạn củng cố thêm kiến thức trong tuần học. 

 

Lớp 1: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-30-lop-1-651621409

Lớp 2: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-30-lop-2-651623208

Lớp 3: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-30-lop-3-651624862

Lớp 4: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-30-lop-4-651625899

Lớp 5: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-30-lop-5-651626405

Lớp 6: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-30-lop-6-651627696

Lớp 7: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-30-lop-7-651628776

Lớp 8: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-30-lop-8-651629498

Lớp 9: https://olm.vn/tin-tuc/phieu-bai-tap-luyen-tap-tuan-30-lop-9-651630231

 

Ban Quản trị OLM.