Xây dựng mọi số chỉ với chữ số 2

Như chúng ta đã biết, ta có thể sử dụng hệ thập phân để biểu diễn tất cả các số tự nhiên. Tuy nhiên, ta có thể biểu diễn tất cả các số chỉ với chữ số 2 kết hợp với các phép toán cộng, trừ, nhân, chia (có thể sử dụng dấu ngoặc).

Ví dụ: 25 = 22 + 2 $\times$ 2 + 2 : 2 - 2.

Hãy tìm cách biểu diễn các số từ 1 đến 10 chỉ với những số được cấu tạo chữ số 2 và các phép toán.

loading...

🔹 Các bạn nhấn vào nút 'Gửi bài làm' bên dưới để trình bày lời giải đầy đủ của mình. Tối đa 10 bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng coin của OLM để đổi ra thẻ cào, ngày VIP, phần quà, ... chi tiết tại trang web: shop.olm.vn

🔹 Cuộc thi kết thúc vào 11:00 ngày 01/03/2024. Câu đố tiếp theo sẽ lên vào trước 17 giờ cùng ngày.