Bài toán quen biết (2)

loading...

 Trong buổi gặp mặt hai lớp 7A và 7B, người ta thấy

❄ Không có ai ở lớp 7A quen với mọi người ở lớp 7B.

❄ Mỗi người của lớp 7B đều quen với ít nhất một người trong lớp 7A.

Nêu cách chọn ra một nhóm bốn bạn, mỗi lớp có hai bạn và mỗi bạn chỉ quen với đúng một bạn của lớp kia (chỉ xét trong nhóm bốn bạn này).

🔹 Các bạn nhấn vào nút 'Gửi bài làm' bên dưới để trình bày lời giải đầy đủ của mình. Tối đa 10 bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng coin của OLM để đổi ra thẻ cào, ngày VIP, phần quà, ... chi tiết tại trang web: shop.olm.vn

🔹 Cuộc thi kết thúc vào 11:00 ngày 01/12/2023. Câu đố tiếp theo sẽ lên vào trước 17 giờ cùng ngày.