Bóng đèn nào sáng?

loading...

Có 10 bóng đèn được dán số từ 1 đến 10, mỗi bóng có một công tắc. Lúc đầu cả 10 bóng đều tắt. 

⚡ Bước 1: Thay đổi trạng thái bật tắt của các bóng đèn dán số chia hết cho 1.

⚡ Bước 2: Thay đổi trạng thái bật tắt của các bóng đèn dán số chia hết cho 2.

⚡ Bước 3: Thay đổi trạng thái bật tắt của các bóng đèn dán số chia hết cho 3.

Cứ như vậy đến bước 10: Thay đổi trạng thái bật tắt của các bóng đèn dán số chia hết cho 10.

Hỏi sau 10 bước đó, (những) bóng đèn được dán số bao nhiêu ở trạng thái bật?

🔹 Các bạn nhấn vào nút 'Gửi bài làm' bên dưới để trình bày lời giải đầy đủ của mình. Tối đa 10 bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng coin của OLM để đổi ra thẻ cào, ngày VIP, phần quà, ... chi tiết tại trang web: shop.olm.vn

🔹 Cuộc thi kết thúc vào 11:00 ngày 17/11/2023. Câu đố tiếp theo sẽ lên vào 17 giờ cùng ngày.