Look at the numbers on the pictures and write the fruits vocabulary in the crossword puzzle .

loading...

________________________________________________

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Tham dự bài thi phía dưới. 05 bạn có câu trả lời nhanh và chính xác nhất 40 coin. 05 bạn tiếp theo sẽ được cộng 20 coin. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 31/03/2023. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 31/03/2023.

Chúc mừng các bạn có tên trong bảng vàng đã nhận được giải thưởng Fun English 208!

----------------

Các bạn đạt giải kì trước chú ý: Các bạn mở hộp tin nhắn để nhận giải thưởng. Trong trường hợp không nhận được tin nhắn thì các bạn liên hệ với tài khoản Admin.