Read the sentences below each picture. In the bubbles, write what each character could be saying. 

loading...

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Tham dự bài thi phía dưới. Giải nhất sẽ được cộng 50 coin đối với 02 bạn có bài dự thi hay nhất. 03 Giải nhì sẽ được cộng 30 coin và 05 Giải ba sẽ được cộng 20 coin đối với các bạn có bài dự thi hay tiếp theo. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 04/02/2023. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 04/02/2023.

Chúc mừng các bạn có tên trong bảng vàng đã nhận được giải thưởng Fun English 200!

----------------

Các bạn đạt giải kì trước chú ý: Các bạn mở hộp tin nhắn để nhận giải thưởng. Trong trường hợp không nhận được tin nhắn thì các bạn liên hệ với tài khoản Admin.