OLM trân trọng gửi đến Quý thầy cô và các bạn học sinh Bộ đề kiểm tra giữa học kì II đầy đủ các môn học từ lớp 1 đến lớp 12.

Bộ đề bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình học, có đầy đủ ma trận đề, đặc tả đề theo hướng dẫn mới nhất của Bộ GD-ĐT (gồm hướng dẫn ra đề theo định hướng đánh giá năng lực - phẩm chất người học và hướng dẫn định dạng câu hỏi theo mẫu mới 2025).

Với bộ đề kiểm tra, học sinh sẽ tự đánh giá được năng lực của mình, cải thiện các kỹ năng chưa đạt yêu cầu để chuẩn bị tốt nhất cho kì kiểm tra sắp tới. Thầy cô có thể tham khảo đề, ma trận đề mẫu của OLM để xây dựng đề kiểm tra giữa kì đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chuyên môn và hình thức, định dạng câu hỏi.

Lớp 1: https://olm.vn/tin-tuc/de-on-tap-kiem-tra-giua-ki-ii-lop-1-650863518
Lớp 2: https://olm.vn/tin-tuc/de-on-tap-kiem-tra-giua-ki-ii-lop-2-650864608
Lớp 3: https://olm.vn/tin-tuc/de-on-tap-kiem-tra-giua-ki-ii-lop-3-650865877
Lớp 4: https://olm.vn/tin-tuc/de-on-tap-kiem-tra-giua-ki-ii-lop-4-650866109
Lớp 5: https://olm.vn/tin-tuc/de-on-tap-kiem-tra-giua-ki-ii-lop-5-650867945
Lớp 6: https://olm.vn/tin-tuc/de-on-tap-kiem-tra-giua-ki-ii-lop-6-650872316
Lớp 7: https://olm.vn/tin-tuc/de-on-tap-kiem-tra-giua-ki-ii-lop-7-650873906
Lớp 8: https://olm.vn/tin-tuc/de-on-tap-kiem-tra-giua-ki-ii-lop-8-650878285
Lớp 9: https://olm.vn/bai-viet/de-on-tap-kiem-tra-giua-ki-ii-lop-9-650880653
Lớp 10: https://olm.vn/bai-viet/de-on-tap-kiem-tra-giua-ki-ii-lop-10-650881458
Lớp 11: https://olm.vn/bai-viet/de-on-tap-kiem-tra-giua-ki-ii-lop-11-650882950
Lớp 12: https://olm.vn/bai-viet/de-on-tap-kiem-tra-giua-ki-ii-lop-12-650883739

OLM xin chúc các bạn học sinh có được kết quả thi xuất sắc, chúc các thầy cô tổ chức được kì thi giữa kì II thành công.

Ban quản trị OLM.