Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Quang Tùng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Quang Tùng

Nguyễn Quang Tùng
chán kiếm điểm rồi giờ chỉ muốn là CTV thôi ai đã vào trang này nhớ kb nhé

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-23 23:06:26
Nguyễn Quang Tùng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-20 09:12:37
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-11-01 16:50:59
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-10-31 21:07:56
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-10-31 21:01:53

Luyện toán

84 -Trung bình 9.81 - Tổng điểm 8435

Nguyễn Quang Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-11-26 18:40:36
Nguyễn Quang Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-11-27 15:39:42
Nguyễn Quang Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-01-13 19:20:27
Nguyễn Quang Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hữu tỉ X
Lần cuối làm bài: 2015-11-27 20:49:15
Nguyễn Quang Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-01-13 19:25:14
Nguyễn Quang Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2015-12-07 16:11:26
Nguyễn Quang Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc so le, đồng vị, trong cùng phía, ngoài cùng phía
Lần cuối làm bài: 2016-01-21 21:54:38
Nguyễn Quang Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 11:24:55
Nguyễn Quang Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 11:47:27
Nguyễn Quang Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-11-26 11:10:18