Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Quang Tùng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Quang Tùng

Nguyễn Quang Tùng
Xin chào, mình là Nguyễn Quang Tùng , mình đang trên đường kiếm lại điểm mong các bạn ủng hộ và tick mình thật nhiều nha THANK_____

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-23 23:06:26
Nguyễn Quang Tùng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-20 09:12:37
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-11-01 16:50:59
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-10-31 21:07:56
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-10-31 21:01:53

Luyện toán

84 -Trung bình 9.71 - Tổng điểm 8445

Nguyễn Quang Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-11-26 18:40:36
Nguyễn Quang Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-11-27 15:39:42
Nguyễn Quang Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-01-13 19:20:27
Nguyễn Quang Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hữu tỉ X
Lần cuối làm bài: 2015-11-27 20:49:15
Nguyễn Quang Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-01-13 19:25:14
Nguyễn Quang Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2015-12-07 16:11:26
Nguyễn Quang Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc so le, đồng vị, trong cùng phía, ngoài cùng phía
Lần cuối làm bài: 2016-01-21 21:54:38
Nguyễn Quang Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 11:24:55
Nguyễn Quang Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 11:47:27
Nguyễn Quang Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-11-26 11:10:18