Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen ngoc dat. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen ngoc dat

Nguyen ngoc dat
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-10 08:45:01
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-10 08:41:40
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-09 08:39:11
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-07-24 09:35:15
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-24 09:19:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-23 08:58:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-20 09:48:53
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-13 10:07:39
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-28 09:06:52
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-03-10 09:29:15
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-02-23 10:35:43
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-02-23 10:22:47
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-02-15 19:42:11
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-02-02 09:26:09
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-02-02 09:22:45
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-02-02 09:17:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-02-02 09:14:39
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-02-02 09:13:19
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-02-02 09:11:05
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-02-02 09:03:17
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-02-01 10:26:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-02-01 10:06:32
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-02-01 10:05:02
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-02-01 09:24:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-02-01 09:10:19

Luyện toán

72 -Trung bình 8.43 - Tổng điểm 7671

Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về bản đồ
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 19:19:19
Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-12-19 15:36:15
Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 20:47:35
Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tỉ lệ
Lần cuối làm bài: 2016-07-27 09:00:06
Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-07-19 09:27:14
Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2016-07-21 08:58:16
Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-07-25 08:35:54
Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-08-01 09:05:36
Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán cấu tạo số
Lần cuối làm bài: 2016-08-09 08:21:08
Lần cuối làm bài: 2016-08-13 09:04:55