Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Thành Đạt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Thành Đạt

Lê Thành Đạt
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-06-07 08:24:45
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-05-09 10:22:33
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-17 21:12:08
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-09 21:40:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-09 21:32:10
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-10-08 13:05:28
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-10-08 13:00:15
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-08 11:11:30

Luyện toán

70 -Trung bình 8.20 - Tổng điểm 8451

Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2014-10-09 11:50:39
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2014-10-10 12:12:42
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo thể tích - minh họa bằng hình
Lần cuối làm bài: 2014-10-11 07:37:14
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2014-10-11 07:39:45
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2014-10-12 12:07:48
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2014-10-12 12:12:00
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về thể tích
Lần cuối làm bài: 2014-10-13 12:09:05
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính diện tích, thể tích bằng cách đếm
Lần cuối làm bài: 2014-10-17 17:43:05
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cân đồ vật bằng thử và sai
Lần cuối làm bài: 2014-10-17 17:48:55
Lê Thành Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính nhanh
Lần cuối làm bài: 2014-10-17 18:17:20