Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ngô Thị Phương Thảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ngô Thị Phương Thảo

Ngô Thị Phương Thảo
Hãy luôn yêu thương cha mẹ, những đấng sinh thành đã nuôi ta khôn lớn. Đừng để khi cha mẹ mất đi rồi mới biết trân trọng !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-18 21:11:55
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-18 18:49:04
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-01-13 19:51:55
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-07 16:33:05
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-07 16:31:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-07 16:30:30
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-07 16:25:06
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-07 16:17:14
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-07 13:50:32
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-07 13:48:27
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-06 21:18:23
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-06 21:15:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-06 20:12:41
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-06 20:10:58
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-06 20:09:26
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-06 20:07:36
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-06 20:04:22

Luyện toán

18 -Trung bình 8.80 - Tổng điểm 2289

Ngô Thị Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2016-02-22 21:31:37
Ngô Thị Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-02-23 11:59:59
Ngô Thị Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-02-22 21:53:59
Ngô Thị Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
Lần cuối làm bài: 2016-02-23 11:51:54
Ngô Thị Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-02-23 12:07:05
Ngô Thị Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-02-23 12:02:43
Ngô Thị Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-29 20:21:14
Ngô Thị Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-02-23 12:14:22
Ngô Thị Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-23 17:35:14
Ngô Thị Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-02-23 17:39:15