Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Xuân Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Xuân Anh

Nguyễn Xuân Anh
https://www.facebook.com/lazi.vn Ai trao đổi tick thì kb! nha mk đang cần lên 3000đ gấp ai liên hệ thì facebook = https://licklink.net/Kazuto

Luyện toán

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Nguyễn Xuân Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 00:23:09
Nguyễn Xuân Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 22:59:16
Nguyễn Xuân Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2018-02-01 00:12:02
Nguyễn Xuân Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2018-01-03 01:05:06

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-15 00:02:48
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.8 điểm
Điểm cao nhất: 8.8, Nộp bài lúc 2018-10-15 00:32:00
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-15 00:27:55
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-15 00:26:08
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-29 00:11:15
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-29 00:09:26
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-29 00:08:16
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-29 00:06:41
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-29 00:05:19
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-28 23:59:28
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-28 23:57:35
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-28 23:56:12
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-28 23:54:13
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-28 23:52:19
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-28 23:47:36
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-28 01:10:10
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-28 01:04:45
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-28 01:03:01
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-28 01:01:29
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-28 00:59:25
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-28 00:55:31
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-28 00:52:46
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-28 00:50:09
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-28 00:45:21
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-27 23:51:21
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-27 23:48:40
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-27 01:36:09
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-27 01:34:55
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-27 01:33:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-27 00:42:54