Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Xuân Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Xuân Anh

Nguyễn Xuân Anh
chào\n

Luyện toán

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Nguyễn Xuân Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2018-02-01 00:12:02
Nguyễn Xuân Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 00:23:09
Nguyễn Xuân Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2018-01-03 01:05:06
Nguyễn Xuân Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 22:59:16

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-15 00:02:48
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.8 điểm
Điểm cao nhất: 8.8, Nộp bài lúc 2018-10-15 00:32:00
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-15 00:27:55
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-15 00:26:08
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-29 00:11:15
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-29 00:09:26
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-29 00:08:16
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-29 00:06:41
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-29 00:05:19
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-28 23:59:28
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-28 23:57:35
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-28 23:56:12
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-28 23:54:13
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-28 23:52:19
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-28 23:47:36
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-28 01:10:10
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-28 01:04:45
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-28 01:03:01
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-28 01:01:29
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-28 00:59:25
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-28 00:55:31
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-28 00:52:46
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-28 00:50:09
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-28 00:45:21
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-27 23:51:21
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-27 23:48:40
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-27 01:36:09
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-27 01:34:55
Nguyễn Xuân Anh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-27 01:33:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-27 00:42:54