Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lương Trung Hiếu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lương Trung Hiếu

Lương Trung Hiếu
Khi vào đây, các bạn hãy ấn nút ctrl. Giữ phím đó rồi ấn w điều kì diệu sẽ sảy ra

Luyện toán

48 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4800

Lương Trung Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2017-12-26 14:45:08
Lương Trung Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-12-23 16:58:18
Lương Trung Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồ thị hàm số dạng y = ax
Lần cuối làm bài: 2017-12-15 18:00:28
Lương Trung Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-12-13 19:24:30
Lương Trung Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2017-12-10 17:03:26
Lương Trung Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-12-10 17:25:52
Lương Trung Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-12-08 20:21:04
Lương Trung Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2017-12-08 20:14:58
Lương Trung Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xác định tọa độ của điểm
Lần cuối làm bài: 2017-12-08 19:58:51
Lương Trung Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2017-11-25 15:20:01

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 4.78 - Tổng điểm 191

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Lương Trung Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 14:54:39

Điểm thi

Lương Trung Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-11-08 19:18:00
Lương Trung Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-08 19:10:04
Lương Trung Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-04 12:25:08
Lương Trung Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-04 12:23:29
Lương Trung Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-04 12:20:10
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-11-04 12:18:30
Lương Trung Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-05 10:17:37
Lương Trung Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-04 21:46:15