Trịnh Thành Long

Giới thiệu về bản thân

Hello Mình tên là : Trịnh Thành Long . Lớp phó học tập lớp 8A1 . Mình học tại Trường THCS Thạch Hòa
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)