Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bá đạo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bá đạo

Bá đạo
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! Nếu có ghé thăm thì gửi yêu cầu kết bạn nhé !!!

Luyện toán

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

Bá đạo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-03-29 11:45:47
Bá đạo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-03-29 19:18:25
Bá đạo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2016-04-21 20:42:03
Bá đạo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2016-04-29 19:04:18

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Bá đạo làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-09 20:40:02
Bá đạo làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-09 20:37:51