Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡

๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡
hoangvietmot3hai1@gmail.com
  • Tên: ๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡
  • Đang học tại: Trường THPT Trần Phú
  • Địa chỉ: Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh
  • Điểm hỏi đáp: 7493SP, 12GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

40 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4000

๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 15:37:38
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 07:59:52
Lần cuối làm bài: 2018-08-06 09:08:46
Lần cuối làm bài: 2018-07-31 20:50:43
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2018-08-10 08:30:51
Lần cuối làm bài: 2018-09-13 16:49:14
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 15:15:32
Lần cuối làm bài: 2018-07-31 21:18:06
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 09:30:32
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-04-27 17:50:01
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-07-25 09:30:53
Lần cuối làm bài: 2018-08-06 16:34:53
Lần cuối làm bài: 2018-08-10 08:10:11
Lần cuối làm bài: 2018-08-04 09:26:48
Lần cuối làm bài: 2018-08-10 08:27:50
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm X
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 14:10:39
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 15:13:06
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-07-31 20:33:02
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 22:10:03
Lần cuối làm bài: 2018-09-13 17:00:14
Lần cuối làm bài: 2018-07-25 09:25:30
Lần cuối làm bài: 2018-09-13 17:28:17
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 16:31:55
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 21:30:39
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 20:14:27
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 20:32:59
Lần cuối làm bài: 2018-10-09 21:10:29
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 20:43:31
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 21:34:29
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hec-ta
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 22:06:24
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 21:11:43
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-10-19 21:20:38
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 16:11:30
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Lần cuối làm bài: 2018-08-28 16:21:27
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 21:58:54
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 16:47:44
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai số thập phân bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 17:01:57
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 20:46:07
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 21:28:22
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 20:06:20

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ ốm
Lần cuối làm bài: 2018-08-03 22:27:41
Lần cuối làm bài: 2018-08-03 22:59:39
Lần cuối làm bài: 2018-08-03 22:30:12

Luyện Tiếng Anh

50 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5000

๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2018-08-30 17:06:47
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 16:43:54
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 16:48:38
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 21:49:18
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you learn English?
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 21:35:59
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 21:42:27
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-10-09 21:56:41
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How do you practise English?
Lần cuối làm bài: 2018-10-09 22:06:03
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 20:22:30
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 21:01:12
Lần cuối làm bài: 2018-10-19 22:16:15
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's he like?
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 21:24:19
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 21:27:19
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 21:36:20
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 21:52:46
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 21:28:32
Lần cuối làm bài: 2018-10-19 21:30:55
Lần cuối làm bài: 2018-10-19 21:38:19
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What happened in the story?
Lần cuối làm bài: 2018-10-19 22:05:56
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 21:48:20
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 21:56:18
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 22:15:43
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 22:17:28
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 22:33:16
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 20:00:43
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How can we get to the zoo?
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 20:21:41
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 20:34:43
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 20:42:52
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 21:01:23
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 15:41:37
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 15:44:02
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 16:37:07
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 17:50:18
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Which one is more beautiful?
Lần cuối làm bài: 2019-06-09 16:25:04
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-06-09 16:45:58
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 08:45:23
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 09:54:13
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 10:05:46
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 10:10:35
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 21:36:48
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 16:17:52
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 21:15:49
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 09:12:31
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /t/ /st/
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:03:59
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 07:39:14
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /ʃ/
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 16:29:04
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 09:18:32
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 21:08:25
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 21:09:38
๖ۣۜҨž乡Trầnミ★Hoàngミ★Việt★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 21:09:38

Điểm thi