Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Thu Hiền. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Thu Hiền

Lê Thu Hiền
Thu Hiền xin chào các bạn. Hãy kết bạn với mk nhé!

Luyện toán

14 -Trung bình 9.57 - Tổng điểm 1532

Lê Thu Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-02-20 10:15:47
Lê Thu Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-12-29 20:34:09
Lê Thu Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-12-20 15:01:52
Lê Thu Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-12-13 19:18:42
Lê Thu Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-12-10 19:41:35
Lê Thu Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-11-29 20:38:27
Lê Thu Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-11-27 18:22:06
Lê Thu Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-11-16 19:42:07
Lê Thu Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-11-08 20:13:01
Lê Thu Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-11-02 19:19:16

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 5.80 - Tổng điểm 116

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Lê Thu Hiền làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-24 20:31:34
Lê Thu Hiền làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-16 19:45:09
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-21 13:48:00
Lê Thu Hiền làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-04 13:19:46
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-10-04 12:34:03
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-04 12:30:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-03 13:31:32
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-03 13:28:57
Lê Thu Hiền làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-01 08:24:19
Lê Thu Hiền làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-29 14:10:47
Lê Thu Hiền làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-29 14:04:50