Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Thu Hiền. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Thu Hiền

Lê Thu Hiền
Thu Hiền xin chào các bạn. Hãy kết bạn với mk nhé!

Luyện toán

14 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1400

Lê Thu Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-10-11 12:54:54
Lê Thu Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-10-19 12:16:57
Lê Thu Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-10-27 20:14:38
Lê Thu Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-11-02 19:19:16
Lê Thu Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-11-08 20:13:01
Lê Thu Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-11-29 20:38:27
Lê Thu Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-12-10 19:41:35
Lê Thu Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-02-20 10:15:47
Lê Thu Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-12-13 19:18:42
Lê Thu Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-12-20 15:01:52
Lê Thu Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-12-29 20:34:09
Lê Thu Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-11-27 18:22:06
Lê Thu Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-10-26 19:29:05
Lê Thu Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-11-16 19:42:07

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Lê Thu Hiền làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-24 20:31:34
Lê Thu Hiền làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-16 19:45:09
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-21 13:48:00
Lê Thu Hiền làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-04 13:19:46
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-10-04 12:34:03
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-04 12:30:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-03 13:31:32
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-03 13:28:57
Lê Thu Hiền làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-01 08:24:19
Lê Thu Hiền làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-29 14:10:47
Lê Thu Hiền làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-29 14:04:50