Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Thành Dương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Thành Dương

Thành Dương
HI các bạn kết bạn với mình chưa nhớ kết bạn nhoa

Luyện toán

23 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2300

Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 19:30:26
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 19:51:37
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 21:35:44
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 09:32:19
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 22:09:22
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 07:55:56
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 18:50:57
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 21:19:14
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 21:39:36
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 19:26:48
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 21:41:26
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 21:18:23
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 22:14:21
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 22:09:32
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 19:51:41
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 21:32:58
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 21:17:42
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 19:25:05
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 19:51:45
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 20:19:32
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các dạng câu hỏi tương tác mức độ cao
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:00:32
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 21:50:30
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu
Lần cuối làm bài: 2019-01-24 19:19:16

Luyện văn - Tiếng Việt

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 21:32:17
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 21:33:34
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 21:04:53
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 22:10:32
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 19:53:41
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 21:05:34
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 21:40:10
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 21:25:49

Luyện Tiếng Anh

86 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8600

Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 22:18:51
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 19:57:55
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 21:58:01
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 21:59:38
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 19:33:39
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 19:36:03
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 19:39:14
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 22:09:49
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 22:06:39
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 22:12:34
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 22:26:10
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 20:34:44
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 19:50:01
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 21:51:00
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 21:54:49
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 22:24:12
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 19:30:56
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 19:39:38
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 21:51:58
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 19:48:07
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 9
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 19:26:49
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 21:37:44
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 22:16:42
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 22:23:50
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 22:03:45
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 22:32:19
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 19:59:51
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 22:05:23
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 21:38:55
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 22:12:58
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 22:01:33
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 22:24:41
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 21:40:32
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 22:24:54
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 22:25:59
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 22:26:21
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 20:36:29
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 22:26:50
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 19:40:49
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 19:57:02
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 20:04:19
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 22:06:49
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:27:19
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 21:51:57
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 22:08:22
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 21:46:34
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 21:52:43
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 22:01:02
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 21:36:44
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 21:46:54
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 21:47:24
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 21:48:12
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 21:48:39
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 21:36:57
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 21:39:44
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 21:48:58
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 21:49:09
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 21:49:31
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 22:28:48
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:21:53
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:25:06
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 22:00:34
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 21:46:19
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 21:11:10
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:39:42
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 21:47:08
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 17:46:41
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 21:47:47
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 21:48:26
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 21:44:06
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 22:30:34
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 22:28:43
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 21:16:13
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 22:30:30
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 22:01:59
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 19:43:13
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 21:49:39
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 19:17:19
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 19:19:35
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 19:20:35
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 19:23:06
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 19:26:10
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 19:27:51
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 19:31:41
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time - Reading - My favorite...
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 20:40:26
Thành Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 20:42:13

Điểm thi

Thành Dương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-11 21:29:33
Thành Dương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-11 21:10:42
Thành Dương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-11 21:08:48
Thành Dương làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-30 20:17:41
Thành Dương làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-08-30 20:13:46
Thành Dương làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-30 20:09:10
Thành Dương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-04-02 22:12:33
Thành Dương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-02 22:00:02
Thành Dương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-19 22:58:04
Thành Dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-03-19 22:19:17
Thành Dương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-16 21:46:27
Thành Dương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-13 21:52:47
Thành Dương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-07 20:53:00
Thành Dương làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-17 19:32:08
Thành Dương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-02-17 19:26:22
Thành Dương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-14 19:59:54
Thành Dương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-14 19:03:01
Thành Dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-13 22:05:18
Thành Dương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-12 19:36:33
Thành Dương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-27 19:59:46
Thành Dương làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-22 21:41:23
Thành Dương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-22 21:37:40
Thành Dương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-01-22 21:29:44