Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Huynh Tan Sang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Huynh Tan Sang

Huynh Tan Sang
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Huynh Tan Sang làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-22 10:20:13
Huynh Tan Sang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-03 15:08:31
Huynh Tan Sang làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-17 16:25:03
Huynh Tan Sang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-17 15:04:34
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-14 16:32:55
Huynh Tan Sang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-22 15:14:59
Huynh Tan Sang làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-22 11:03:36
Huynh Tan Sang làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-21 09:50:25
Huynh Tan Sang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-21 09:20:13
Huynh Tan Sang làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-20 15:20:40
Huynh Tan Sang làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-23 10:18:12
Huynh Tan Sang làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-22 20:46:43
Huynh Tan Sang làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-22 10:21:37
Huynh Tan Sang làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-22 10:08:53
Huynh Tan Sang làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-22 09:08:48
Huynh Tan Sang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-22 08:52:44
Huynh Tan Sang làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-22 08:38:49
Huynh Tan Sang làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-22 08:11:53
Huynh Tan Sang làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-21 21:14:31
Huynh Tan Sang làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-21 10:18:00

Luyện toán

14 -Trung bình 7.59 - Tổng điểm 4628

Huynh Tan Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số La Mã và số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2017-03-23 08:00:24
Huynh Tan Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-07-28 09:51:57
Huynh Tan Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa các đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2017-08-01 20:19:59
Huynh Tan Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2017-08-12 11:06:21
Huynh Tan Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-08-25 20:11:04
Huynh Tan Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm độ dài đoạn thẳng - giải bằng qui về đơn vị
Lần cuối làm bài: 2017-07-13 07:35:24
Huynh Tan Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất phân phối
Lần cuối làm bài: 2017-11-25 16:57:13
Huynh Tan Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2017-08-05 10:56:13
Huynh Tan Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2017-09-12 20:20:07
Huynh Tan Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường tròn, đường kính, dây
Lần cuối làm bài: 2017-09-09 09:31:47