Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bùi Nguyễn Minh Ngọc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bùi Nguyễn Minh Ngọc

Bùi Nguyễn Minh Ngọc
Chào mừng các bạn đến vói nhà của lùn yêu !!!!

Luyện toán

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Bùi Nguyễn Minh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-03-01 21:03:09
Bùi Nguyễn Minh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 9
Lần cuối làm bài: 2017-01-20 18:23:15
Bùi Nguyễn Minh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 09:07:00

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Bùi Nguyễn Minh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 11:44:49

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Bùi Nguyễn Minh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 08:22:14
Bùi Nguyễn Minh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 15:39:00
Bùi Nguyễn Minh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 09:25:05
Bùi Nguyễn Minh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 14:57:28

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-07 11:36:40
Bùi Nguyễn Minh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-02-03 11:35:54
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-31 08:35:46
Bùi Nguyễn Minh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-09-17 11:27:28
Bùi Nguyễn Minh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-14 18:23:55
Bùi Nguyễn Minh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-03-08 13:10:26
Bùi Nguyễn Minh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-18 12:35:34
Bùi Nguyễn Minh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-09 19:44:32
Bùi Nguyễn Minh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-01 06:48:27
Bùi Nguyễn Minh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-26 08:58:24
Bùi Nguyễn Minh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-15 16:40:37
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-25 19:47:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-19 22:06:00
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-10 11:14:02
Bùi Nguyễn Minh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-02 10:56:25
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-08 18:10:10
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-22 22:06:19
Bùi Nguyễn Minh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-03 08:06:32
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-25 09:05:40
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-23 05:34:05
Bùi Nguyễn Minh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-20 18:37:17
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-04 05:51:17
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-10-03 05:19:49
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-02 05:21:07
Bùi Nguyễn Minh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-02 05:17:35
Bùi Nguyễn Minh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-01 06:14:19
Bùi Nguyễn Minh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-08 07:27:10
Bùi Nguyễn Minh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-01 07:49:30
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-24 07:11:54
Bùi Nguyễn Minh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-07 08:23:13