Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Conan phiên bản đời thực. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Conan phiên bản đời thực

Conan phiên bản đời thực
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mk ! Ai ghé thăm nhà của mk thì kết bạn với mk nhé .Mk xin tự giới thiệu mk năm nay hk lớp 6 . ở vĩnh phúc .Mk là con gái . mk rất hâm mộ conan nên tên nick của mk là zầy nà .Chúc các bạn hok tốt ..................yêu. thank you so much vì đã ghé thăm nhé! xin cảm ơn 1 lần nữa !!!
  • Tên: Conan phiên bản đời thực
  • Đang học tại: Trường THCS Kim Xá
  • Địa chỉ: Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
  • Điểm hỏi đáp: 12SP, 1GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

2 -Trung bình 8.15 - Tổng điểm 489

Conan phiên bản đời thực đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 07:44:44
Conan phiên bản đời thực đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 15:48:17

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-14 21:45:40
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-14 21:42:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-14 21:40:58
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-14 21:39:11
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-14 21:36:20
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-19 07:30:03
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-14 08:41:34
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-14 08:38:54
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-14 08:37:19
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-13 10:18:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-13 10:15:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-13 10:13:44
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-13 10:11:20
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-13 10:09:55
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-13 10:02:32
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-13 09:58:50
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-13 09:55:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-08 09:27:32
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-08 08:17:03
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-08 08:14:08
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-08 08:12:25
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-08 08:09:42
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-08 07:36:39
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-08 07:34:30
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-08 07:33:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-08 07:29:37
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-08 07:27:16
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-03-07 07:35:35