Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Hoàng Hà. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Hoàng Hà

Lê Hoàng Hà
\n

Luyện toán

13 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1300

Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2018-03-01 21:15:30
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-06-18 07:23:45
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-05-21 20:35:28
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-05-13 06:44:20
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 09:18:43
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 21:52:30
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 20:17:40
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 20:11:21
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 21:18:32
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2020-05-23 16:38:18
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: So sánh phân số
Lần cuối làm bài: 2020-05-23 16:08:15
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2020-08-07 15:54:13
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Tìm tỉ số của hai số
Lần cuối làm bài: 2020-08-05 15:55:32

Luyện văn - Tiếng Việt

15 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1500

Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-02-27 21:39:56
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Con Rồng cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2018-03-10 09:28:58
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bà cháu
Lần cuối làm bài: 2017-12-23 16:38:23
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con chó nhà hàng xóm
Lần cuối làm bài: 2017-12-23 16:43:23
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tìm ngọc
Lần cuối làm bài: 2018-06-18 08:44:44
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung
Lần cuối làm bài: 2017-12-03 21:25:53
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2017-12-03 21:33:58
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2018-02-27 21:34:23
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-07-31 07:40:38
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cá sấu sợ cá mập
Lần cuối làm bài: 2017-12-23 16:35:12
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chợ Tết
Lần cuối làm bài: 2018-02-12 08:15:24
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay!
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 21:53:05
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2020-08-07 07:09:04
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2020-08-07 07:16:32
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2020-08-07 07:43:11

Luyện Tiếng Anh

103 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 10300

Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 22:17:58
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 22:44:35
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 21:39:02
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 21:53:24
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 21:55:51
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 22:01:21
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 22:03:41
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 22:08:57
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 22:12:20
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 22:26:03
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 21:55:13
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 22:19:33
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 22:20:25
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 22:23:34
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 22:24:24
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 21:43:17
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 22:25:04
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 22:25:16
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 22:25:47
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 22:27:32
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 22:27:53
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 22:28:09
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 21:58:41
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 22:10:01
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 20:18:04
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 20:21:52
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 22:21:06
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 22:22:01
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 22:23:04
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 22:23:35
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 20:33:49
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 22:18:44
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 22:24:24
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 22:24:41
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 22:27:06
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 22:21:20
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 22:23:47
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is that Tony?
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 22:16:11
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 22:21:48
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 22:22:34
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 22:23:21
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 22:23:50
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 22:20:49
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 22:31:36
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 21:50:17
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 22:06:01
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 22:37:00
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 22:40:30
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 22:41:45
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 22:46:55
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 20:30:54
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 22:38:51
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 22:13:21
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 22:29:49
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 22:33:51
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 22:08:49
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 21:04:00
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 21:50:47
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 20:51:08
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 21:14:46
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 21:02:16
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 21:21:16
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 21:21:50
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 21:46:54
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 22:00:19
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 21:51:03
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 21:53:50
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 21:58:58
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 21:20:56
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do at the party?
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 21:24:53
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 21:29:53
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 21:56:23
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 21:58:09
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 21:49:40
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 08:51:46
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 15:37:12
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 15:27:50
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 20:51:23
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 09:14:47
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 09:06:57
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative adjectives
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 16:14:33
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 09:09:19
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative & Superlative Adjectives
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 16:31:17
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 08:43:47
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 21:26:35
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 20:01:48
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 20:22:48
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 20:26:46
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 20:04:43
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 20:40:25
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 20:42:43
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 20:54:19
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What nice photos
Lần cuối làm bài: 2020-05-03 22:12:23
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ai/ - /əʊ/
Lần cuối làm bài: 2020-05-03 22:16:57
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present perfect/ Superlatives of Long Adjectives
Lần cuối làm bài: 2020-05-15 22:28:51
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-05-15 22:24:51
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 20:50:02
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-05-15 22:19:24
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-05-15 22:23:50
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 08:23:53
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 07:57:12
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: could/ will be able to
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 08:15:41
Lê Hoàng Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 08:13:40

Điểm thi