Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Thị Mai Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Thị Mai Anh

Phạm Thị Mai Anh
tui là một trong trịnh sảng fans club . Hãy xem Naruto và chú ý tới Sasuke và Sakura nhé . I Love You 6A3

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Phạm Thị Mai Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 21:42:57
Phạm Thị Mai Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 10:04:47

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Phạm Thị Mai Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 14:58:46
Phạm Thị Mai Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 15:01:43
Phạm Thị Mai Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present perfect/ Superlatives of Long Adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 15:08:54
Phạm Thị Mai Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 11:56:27

Điểm thi

Phạm Thị Mai Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-08 21:44:51
Phạm Thị Mai Anh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-12 14:17:19
Phạm Thị Mai Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-14 20:29:58
Phạm Thị Mai Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-13 22:23:47
Phạm Thị Mai Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-12 22:41:24
Phạm Thị Mai Anh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-10 16:01:13
Phạm Thị Mai Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-10 15:57:17