Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ☨♄ương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

☨♄ương

☨♄ương

Luyện toán

29 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2900

☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 11:10:16
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2020-08-19 17:03:15
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-08-18 06:39:58
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 18:29:37
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 18:32:22
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 18:38:42
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 18:44:47
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 18:47:14
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 18:49:35
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 16:22:00
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 16:24:11
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 16:26:24
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 16:27:43
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 16:30:47
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 15:01:36
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 07:49:59
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 11:21:08
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 10:54:55
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 11:07:22
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2020-08-17 18:48:17
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 12:15:19
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 07:54:53
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 21:26:16
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 17:56:09
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 06:20:41
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 22:01:21
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 20:03:02
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 11:38:03
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 11:25:29

Luyện văn - Tiếng Việt

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 15:29:59
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 14:29:15
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-08-10 07:15:23
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2020-08-11 17:24:36
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2020-08-12 08:10:47
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2020-08-13 06:42:52
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: i, a (bi, cá)
Lần cuối làm bài: 2020-08-16 14:33:06
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: n m (nơ, me)
Lần cuối làm bài: 2020-08-17 10:43:08
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: d đ (dê, đò)
Lần cuối làm bài: 2020-08-18 06:44:40
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: u ư ( nụ, thư)
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 12:11:19
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: l, h (lê, hè)
Lần cuối làm bài: 2020-08-28 19:40:52

Luyện Tiếng Anh

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 12:32:31
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2020-06-01 12:33:26
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 20:09:51
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Enjoy nature
Lần cuối làm bài: 2020-08-28 10:36:57
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Love your family!
Lần cuối làm bài: 2020-08-29 08:23:55
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2020-08-29 08:24:17
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2020-08-29 08:24:53
☨♄ương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! - Flying a kite (Thả diều)
Lần cuối làm bài: 2020-08-29 08:25:18

Điểm thi

☨♄ương làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-06-05 11:39:22
☨♄ương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-23 10:17:25
☨♄ương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-02-20 17:44:53
☨♄ương làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-20 17:35:59
☨♄ương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-02-20 11:47:57
☨♄ương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-02-18 09:34:47
☨♄ương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-12 16:09:47
☨♄ương làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-12 15:52:27
☨♄ương làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-12 15:35:12