Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ♡♡♡Cố Tử Thần♡♡♡. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

♡♡♡Cố Tử Thần♡♡♡

♡♡♡Cố Tử Thần♡♡♡
những cuộc gặp gỡ chớp nhoáng, chóng tàn,... Đường nhiều người như vậy em vẫn va phải anh.Chỉ cần anh nói YÊU, em sẽ bám theo anh suốt đời...^-^

Luyện toán

5 -Trung bình 4.66 - Tổng điểm 932

♡♡♡Cố Tử Thần♡♡♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 19:47:43
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 21:26:05
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 21:42:02
♡♡♡Cố Tử Thần♡♡♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 21:27:37
♡♡♡Cố Tử Thần♡♡♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 09:06:33

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 4.14 - Tổng điểm 207

♡♡♡Cố Tử Thần♡♡♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viếng lăng Bác
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 21:53:51

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 2.40 - Tổng điểm 24

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-03 21:47:26
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-02-24 21:51:06
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-16 20:52:28
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-31 10:02:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-23 15:38:18