Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với T.Ps. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

T.Ps
...

Luyện toán

23 -Trung bình 8.46 - Tổng điểm 2454

T.Ps đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 16:23:16
T.Ps đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 16:25:32
T.Ps đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 17:17:21
T.Ps đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 11:23:10
T.Ps đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 12:07:02
T.Ps đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 17:43:53
T.Ps đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 17:40:04
T.Ps đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 08:32:34
T.Ps đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 08:31:11
T.Ps đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 10:16:39

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 9.60 - Tổng điểm 288

T.Ps đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 09:41:24
T.Ps đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 17:17:12

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 6.67 - Tổng điểm 200

T.Ps đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 18:36:54
T.Ps đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 18:39:11

Điểm thi