Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với T.Ps. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

T.Ps
...

Luyện toán

23 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2300

T.Ps đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 17:48:45
T.Ps đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 10:16:39
T.Ps đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 17:40:04
T.Ps đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 16:23:16
T.Ps đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 10:15:01
T.Ps đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 11:23:10
T.Ps đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 12:07:02
T.Ps đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 17:17:21
T.Ps đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 16:25:32
T.Ps đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 08:32:34
T.Ps đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 08:31:11
T.Ps đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 17:43:53
T.Ps đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 20:33:03
T.Ps đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 20:45:03
T.Ps đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 20:49:09
T.Ps đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 18:05:56
T.Ps đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 07:39:47
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 09:15:49
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 08:27:09
T.Ps đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 11:12:55
T.Ps đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 07:58:48
T.Ps đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 18:42:48
T.Ps đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 09:09:17

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

T.Ps đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 17:17:12
T.Ps đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 09:41:24

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

T.Ps đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 18:39:11
T.Ps đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 18:36:54

Điểm thi