Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyễn công hiếu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyễn công hiếu

nguyễn công hiếu
──────▄▌▐▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌ ───▄▄██▌█ ░Xe chở 1000000000 LIKE đến đây.. ▄▄▄▌▐██▌█ ▐\. ███████▌█▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄▌ \. ▀❍▀▀▀▀▀▀▀❍❍▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀❍❍ ▀▀. Hello everybody . I just want 1000 like thank you guys. I really need you tk to support me offline! Hope you guys help me in the near future thank you very much.bye bye グエン・タンビン

Điểm thi

nguyễn công hiếu làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-14 19:33:00
nguyễn công hiếu làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-11 09:03:19
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-01-03 22:09:08
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-21 22:31:22
nguyễn công hiếu làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-18 22:33:27
nguyễn công hiếu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-18 22:31:18
nguyễn công hiếu làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-18 22:28:42

Luyện toán

10 -Trung bình 9.64 - Tổng điểm 1060

nguyễn công hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 2
Lần cuối làm bài: 2016-12-27 18:36:13
nguyễn công hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-23 17:17:19
nguyễn công hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 11:13:29
nguyễn công hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-01-08 11:52:27
nguyễn công hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-02-11 09:06:59
nguyễn công hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-02-18 07:47:31
nguyễn công hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-03-02 16:53:06
nguyễn công hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-03-13 16:44:07
nguyễn công hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-18 09:43:40
nguyễn công hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-08 10:24:04