pham van chuong

Giới thiệu về bản thân

Tất cả phải quỳ gối trước ta
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Vận tốc đi xuôi dòng là :
24 : 15 = 16 ( km / giờ )

Vận tốc thuyền đi ngược dòng là :
24 : 2,4 = 10 ( km / giờ )

Vận tốc cùm bèo trôi là :

( 16 - 10 ) : 2 = 3  ( km / giờ )

Cụm bèo trôi từ bến A đến bến B hết số thời gian là :
24 : 3 = 8 giờ

           đáp số : 8 giờ

Đổi : 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ ; 1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

Trên cũng 1 quãng đường , vậnt ốc và thời gian là hai đại lượng  tỉ lệ nghịch với nhau .

Vậy tỉ lệ thời gian lúc đầu và thời gian lúc sau là : 1,5/1,25 = 6/5

Tỉ lệ vận tốc lúc đầu và vận tốc lúc sau là : 5/6

Hiệu số phần bằng nhau là : 6 - 5 = 1 ( phần )

Vận tốc lúc đầu là : 1,5 : 1 x 5 = 7,5 ( km/h )

Quãng đường AB dài : 7,5 x 1,5 = 11,25 ( km/h )

kết quả là :

   \(\frac{99}{100}\)< 1 

          đs...