Trịnh Thuỳ Linh

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Trịnh Thuỳ Linh
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

`( 26+18) xx 2 xx 10,5 = 924 (cm^2)`

Diện tích `2` đáy có là:

`26xx18xx2 = 936 (cm^2)`

Diện tính bìa cần dùng để làm cái hộp đó là:

`924+936 = 1860 (cm^2)`

Đáp số: `1860cm^2`