One Piece

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của One Piece
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

tổng các số trên là :

1+1+1*0

đáp số : 2

tk mk nha bạn!

kết quả là 0

Vì n số 9- n số 9=0

đúng thì tk mk nha!

chúc bn học tốt

mạnh khỏe nhé!