daodongdo

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của daodongdo
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

900 + ( 120 : 1 + 0 : 250 ) = 900 + ( 120 + 0 )

                                          = 900 + 120

                                          = 1020

Chúc bạn học tốt ! Mik hứa sẽ tk lại ! Thanks !

Đuôi nó ở phía tây