Lương Gia Huy Faptv

Giới thiệu về bản thân

Con người ta sinh ra không phải để trốn tránh số phận của mình mà phải chống lại nó.
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Vua Hùng kén rể, Sơn Tinh hốt được vợ ,Thủy Tinh ko cưới được vợ đánh Sơn Tinh.Sơn Tinh ném chất thải vào Thủy Tinh làm Thủy Tinh thua liên tiếp nhiều năm,Sơn Tinh đem Mị Nương về núi.

Một ngày kia thánh Gióng được sinh ra sau 12 tháng.một hôm có 1 thằng trẻ trâu đi kêu đánh trận,thánh Gióng kêu mẹ cho đi đánh,lúc đó cậu đòi ăn, mẹ cậu cho ăn, cậu ăn rất nhiều và trở thàng 1 chàng trai béo phì, ăn xong cậu cưỡi xe đạp bay đến quán net đánh liên minh.

Sau khi bổ đầu con trăn, Thạnh Rau Câu Long Hải nhận được 1 lọ thuốc độc,lúc đó khát quá tưởng đó là nước nên uống luôn.R.I.P Thạnh Rau Câu

Cậu bé thông minh trả lời được câu hỏi của vua nên được phong chức THÁI GIÁM :)

\(2^{2x+1}=128\)

\(2^{2x+1}=2^7\)

\(=>2x+1=7\)

\(2x=7-1=6\)

\(x=6\div2=3\)

Vậy x = 3

\(A=2+2^2+2^3+...+2^{100}\)

\(A=\left(2+2^2+2^3+2^4\right)+...+\left(2^{97}+2^{98}+2^{99}+2^{100}\right)\)

\(A=2x\left(1+2+2^2+2^3\right)+...+2^{97}x\left(1+2+2^2+2^3\right)\)

\(A=2x15+...+2^{97}x15\)

\(A=15x\left(2+...+2^{97}\right)\)

Vì 15 chia hết cho 15 nên \(15x\left(2+...+2^{97}\right)\) chia hết cho 15

Nên A chia hết cho 15

\(A=2+2^2+2^3+...+2^{100}\)

\(A=\left(2+2^2+2^3+2^4\right)+...+\left(2^{97}+2^{98}+2^{99}+2^{100}\right)\)

\(A=2x\left(1+2+2^2+2^3\right)+...+2^{97}x\left(1+2+2^2+2^3\right)\)

\(A=2x15+...+2^{97}x15\)

\(A=15x\left(2+...+2^{97}\right)\)

Vì 15 chia hết cho 15 nên \(15x\left(2+...+2^{97}\right)\) chia hết cho 15

Nên A chia hết cho 15