Thám Tử Lừng Danh Kudo Shinichi

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Thám Tử Lừng Danh Kudo Shinichi
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Sau một năm số dân của xã đó tăng thêm số người là :

                               21 x 5 = 105 ( người )

                                   Đáp số : 105 người 

Đúng 100 % luôn mình làm trên violympic rùi . click cho mình nha bạn !

Số cần tìm là :

45600 + 42500 = 88100

Đáp số : 88100

Thể tích hình lập phương gấp lên số lần là :

3 x 3 x 3 = 27 ( lần )

Đáp số : 27 lần

Tổng hai đáy là : 36,5 + 23,5 = 60 ( m )

Chiều cao là : 60 x 2/3 = 40 ( m )

Diện tích là : 60 x 40 : 2 = 1200 ( m2 )

1 ha = 10000 m2

Thu hoạch được : 1200 : 10000 x 7,5 = 0,9 ( tấn )

Đáp số : 0,9 tấn thóc

a )  5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5 x 6

                                     = 30

b )  4 + 4 + 12 + 8           = ( 4 + 4  ) + 8 + 12

                                      = 8 + 8 + 12

                                      = 16 + 12

                                      = 28

c ) 3 + 6 + 9 + 12             = ( 3 + 6 ) + 9 + 12

                                       = 9 + 9 + 12

                                       = 18 + 12

                                       = 30

d ) 65 + 93 + 35 + 7          = ( 65 + 35 ) + ( 93 + 7 )

                                       = 100 + 100

                                       = 200

Bạn là gái

a )  5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5 x 6

                                     = 30

b )  4 + 4 + 12 + 8           = ( 4 + 4  ) + 8 + 12

                                      = 8 + 8 + 12

                                      = 16 + 12

                                      = 28

c ) 3 + 6 + 9 + 12             = ( 3 + 6 ) + 9 + 12

                                       = 9 + 9 + 12

                                       = 18 + 12

                                       = 30

d ) 65 + 93 + 35 + 7          = ( 65 + 35 ) + ( 93 + 7 )

                                       = 100 + 100

                                       = 200

Bạn là gái

Giải

Khoảng cách giữa các số là : 1

Vậy số số hạng của dãy số là :

( 29 - 1 ) : 1 + 1 = 29 ( số )

Tổng của dãy số trên là :

( 29 + 1 ) x 29 : 2 = 435

           Đáp số : 435

Giải

Quãng đường từ Hà Nội về Hải Phòng là :

100 x 4 = 400 ( km )

    Đáp số : 400 km

Vì ta thấy :

\(\frac{1999}{32001}< 1\)

\(\frac{12}{11}>1\)

Nên \(\frac{1999}{32001}< \frac{12}{11}\)

x - 12 = 27

      x  = 27 + 12

      x  = 39