linh mai anh

Giới thiệu về bản thân

ai cung thiên bình và song ngư ma kết nhân mã thì kết bịn với mik nhé mình iu mấy cung đó lắm thick thì kết bịn nhưng nhớ phải là con gái nha
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Số gạo cửa hàng có là:78:60x100=130(kg)

Số gạo còn lại sau khi bán ngày 1 là:130-78=52(kg)

Số gạo bán ngày 2 là:52:100x75=39(kg)

                               đ/s:39kg

tổng số tuổi 2 mẹ con 5 năm sau là:

                  35+5+5=45[tuổi]

tuổi con hiện nay là :

                  45:[2+7]x2-5=5[tuổi]

tuổi mẹ hiện nay là 35-5=30 [tuổi]

                           đáp số mẹ 30 tuổi;con 5 tuổi

các bn ơi nhớ k mik nha

119600:1840000x100=6,5

nhớ click cho mình đó nha !

dễ lắm nha bạn công thức tính thể tích hình lập phương bằng cạnh x cạnh x cạnh vậy thể tích hình lập phương có cạnh 3,6 m là :

                           3,6x3,6x3,6=46,656[m3]

                                            đáp số:46,656m3