Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Tam đại con gà. Nhưng nó phải bằng hai mày.

Hãy sử dụng trình duyệt Chrome để không bị lỗi trong quá trình học tập