Câu 1 (1 điểm):

Chứng minh rằng \(\sqrt[3]{2}\) là một số vô tỉ.


Câu 2 (1 điểm):

Chứng minh rằng không có số tự nhiên nào nằm giữa 0 và 1.


Câu 3 (1 điểm):

Giải phương trình nghiệm nguyên: \(a^6+2b^6=4c^6\).


Câu 4 (1 điểm):

Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n thì không có số tự nhiên nào nằm giữa n và n + 1.


Câu 5 (1 điểm):

Chứng minh rằng nếu a, b là các số nguyên dương sao cho \(\dfrac{a^2+b^2}{1+ab}\) là số nguyên dương thì \(\dfrac{a^2+b^2}{1+ab}\)là số chính phương.


Câu 6 (1 điểm):

Giải phương trình nghiệm nguyên: \(a^3 + 2b^3 = 4c^3\)

Link bài học:
Thảo luận

VU NHAT VY 24 tháng 8 2018 lúc 14:53

Chắc chỉ có lớp 9 thui bn nhé

nguyenthibichhang 24 tháng 8 2018 lúc 12:40

kb nghen

BÙI TUẤN ANH 24 tháng 8 2018 lúc 19:16

Mình nghĩ cậu ko được làm như vậy đâu 

băng đỗ 25 tháng 8 2018 lúc 15:06

đúng tao sợ con người nhất quả đất 

Nguyễn Thị Ngọc Quản lý 19 tháng 8 2018 lúc 7:58

Để đăng kí học bạn chọn nút " Đăng kí học" phía trên và làm theo hướng dẫn nhé

Kary Lê Phương
Trả lời
2

6 tháng 8 2018 lúc 14:44

Should Like A Person 23 tháng 8 2018 lúc 20:13

2hehethanghoa Tặng bạn ảnh!undefined

liem nguyen thi 3 tháng 9 2018 lúc 21:20

Should Like A Person Chitoge?