Vật lí 9

Vật lí 9

Khóa học trực tuyến vật lí lớp 9 được OLM biên soạn theo chương trình sách giáo khoa. Khóa học này gồm các video bài giảng, câu hỏi trắc nghiệm và lý thuyết tương tác, được sử dụng cho giáo viên và học sinh dạy và học online

#Lớp 9 | olm-2.40440

Số sao đạt được trong khóa học: 0/280
Bảng xếp hạng trong khóa học
(Tháng 12/2022)
1 Lê Thanh Sang 87
2 Nguyễn Văn Gia Bảo 75
3 Nguyễn Lâm Ngọc 60
4 Nguyễn Hồng Sang 42
5 Lê Quang Minh 42
6 Nguyễn Công Duy 40
7 Đinh Diệu Phương 40
8 Nguyễn Minh Đức 39
9 Lớp 9A 37
10 Nguyễn Phi Hưng 37