Tiếng Việt mẫu giáo

Tiếng Việt mẫu giáo

Khóa học giúp học sinh nhận biết các chữ cái đơn và chữ ghép, biết đánh vần mức độ cơ bản và được nghe các câu chuyện, bài thơ có ý nghĩa.

#Mẫu giáo | olm-2.84644