Tiếng Việt 3 (Chân trời sáng tạo)

Tiếng Việt 3 (Chân trời sáng tạo)

Khóa học Tiếng Việt lớp 3 bộ sách Chân trời sáng tạo theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018

#Lớp 3 | olm-2.22925

Thông báo

Cô Tuyết Ngọc

Quý phụ huynh và các em học sinh thân mến, nhằm hỗ trợ sát nhất quá trình học tập của học sinh, mỗi tuần khóa Tiếng Việt 3 (Chân trời sáng tạo) đều có phiếu bài tập. Học sinh có thể làm trực tiếp trên máy. Sau khi hoàn thành phiếu, các con sẽ nhận ngay được điểm bài làm cùng một báo cáo về các kết quả liên quan. Sau đó, hệ thống sẽ gợi ý các bài học nhằm giúp học sinh ôn tập lại kiến thức và rèn luyện lại kĩ năng. Với những hỗ trợ như vậy, các con sẽ có định hướng đúng đắn và nâng cao được kết quả học tập. Chúc các con học tốt!