Tiếng Anh 6 (Global Success)

Tiếng Anh 6 (Global Success)

Tiếng Anh lớp 6 theo chương trình GDPT mới 2018

#Lớp 6 | olm-2.15831

Số sao đạt được trong khóa học: 0/500

Thông báo

Cô Tuyết Ngọc

Quý phụ huynh và các em học sinh thân mến, nhằm hỗ trợ sát nhất quá trình học tập của học sinh, cuối mỗi chương/chủ đề trong khóa học đều có phiếu bài tập. Học sinh có thể làm trực tiếp trên máy. Sau khi hoàn thành phiếu, các con sẽ nhận ngay được điểm bài làm cùng một báo cáo về các kết quả liên quan. Sau đó, hệ thống sẽ gợi ý các bài học nhằm giúp học sinh ôn tập lại kiến thức và rèn luyện lại kĩ năng. Với những hỗ trợ như vậy, các con sẽ có định hướng đúng đắn và nâng cao được kết quả học tập. Chúc các con học tốt!

Bảng xếp hạng trong khóa học
(Tháng 12/2022)
1 Lê Ngọc Hân 130
2 Huỳnh Quang Khải 100
3 Trịnh Gia Huy 90
4 Nguyễn Hải Nam 80
5 Trần Nam Khánh 78
6 Trang 76
7 Vũ Ngọc Phương Anh 76
8 Võ Kim Ngân 70
9 Hứa Ngọc Anh Tâm 68
10 Nguyễn Kim Ngân 68