Tiếng Anh 3 (i-Learn Smart Start)

Tiếng Anh 3 (i-Learn Smart Start)

Khóa học Tiếng Anh lớp 3 bộ sách I learn smart start theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

#Lớp 3 | olm-2.107685

Số sao đạt được trong khóa học: 0/1475

Thông báo

Cô Tuyết Ngọc

Quý phụ huynh và các em học sinh thân mến, nhằm hỗ trợ sát nhất quá trình học tập của học sinh, mỗi tuần khóa Tiếng Anh 3 (i-Learn Smart Start) đều có phiếu bài tập. Học sinh có thể làm trực tiếp trên máy. Sau khi hoàn thành phiếu, các con sẽ nhận ngay được điểm bài làm cùng một báo cáo về các kết quả liên quan. Sau đó, hệ thống sẽ gợi ý các bài học nhằm giúp học sinh ôn tập lại kiến thức và rèn luyện lại kĩ năng. Với những hỗ trợ như vậy, các con sẽ có định hướng đúng đắn và nâng cao được kết quả học tập. Chúc các con học tốt!

Bảng xếp hạng trong khóa học
(Tháng 12/2022)
1 TruongVanAn 134
2 Trịnh Tuấn Dũng 77
3 Ngô Minh Khôi 77
4 Nguyễn Hùng Anh 75
5 Nguyễn Thị Gia Linh 56
6 Lương Huy 51
7 Nguyễn Ngọc Mai Chi 49
8 Phan Thị Bích Phương 48
9 Vi Hoài Trang 39
10 Nguyễn Hữu Liêm 38