Tiếng Anh 2 (Family and Friends)

Tiếng Anh 2 (Family and Friends)

Sách tiếng Anh lớp 2 Family and Friends

#Lớp 2 | olm-2.337892

Số sao đạt được trong khóa học: 0/600

Thông báo

Cô Tuyết Ngọc

Quý phụ huynh và các em học sinh thân mến, nhằm hỗ trợ sát nhất quá trình học tập của học sinh, mỗi tuần khóa Tiếng Anh 2 (Family and Friends) đều có phiếu bài tập. Học sinh có thể làm trực tiếp trên máy. Sau khi hoàn thành phiếu, các con sẽ nhận ngay được điểm bài làm cùng một báo cáo về các kết quả liên quan. Sau đó, hệ thống sẽ gợi ý các bài học nhằm giúp học sinh ôn tập lại kiến thức và rèn luyện lại kĩ năng. Với những hỗ trợ như vậy, các con sẽ có định hướng đúng đắn và nâng cao được kết quả học tập. Chúc các con học tốt!

Bảng xếp hạng trong khóa học
(Tháng 12/2022)
1 NGUYỄN HOÀNG DŨNG 169
2 Đỗ Hoàng Luân 108
3 Bùi Quang Thiện 40
4 Đào Thanh Đàm 32
5 Cao An Khương 30
6 Cô Ngô Phương 29
7 Nguyễn Kim Hằng 20
8 Nguyễn Thị Linh ngân 0