Tiếng Anh 12 (Tăng cường)

Tiếng Anh 12 (Tăng cường)

Khóa học dành cho học sinh lớp 12, bám sát bộ sách giáo khoa, giúp học sinh giải bài tập tiếng Anh lớp 12 chi tiết và hay nhất, tập trung vào ngữ pháp và từ vựng cũng như bám sát sgk Tiếng Anh 12 sách mới. Khóa học phù hợp với học sinh mong muốn học tốt môn tiếng Anh và phát triển toàn diện kỹ năng ngôn ngữ.

#Lớp 12 | olm-2.143918