Tiếng Anh 1 (Global Success)

Tiếng Anh 1 (Global Success)

Tiếng Anh 1 - Global Success Khóa học tiếng anh lớp 1 theo bộ sách Global Success, chương trình mới

#Lớp 1 | olm-2.100105

Số sao đạt được trong khóa học: 0/615

Thông báo

Cô Tuyết Ngọc

Quý phụ huynh và các em học sinh thân mến, nhằm hỗ trợ sát nhất quá trình học tập của học sinh, mỗi tuần khóa Tiếng Anh 1 (Global Success) đều có phiếu bài tập. Học sinh có thể làm trực tiếp trên máy. Sau khi hoàn thành phiếu, các con sẽ nhận ngay được điểm bài làm cùng một báo cáo về các kết quả liên quan. Sau đó, hệ thống sẽ gợi ý các bài học nhằm giúp học sinh ôn tập lại kiến thức và rèn luyện lại kĩ năng. Với những hỗ trợ như vậy, các con sẽ có định hướng đúng đắn và nâng cao được kết quả học tập. Chúc các con học tốt!

Bảng xếp hạng trong khóa học
(Tháng 12/2022)
1 Phùng Gia Hân 89
2 huỳnh ngọc yến 59
3 Cô Ngô Phương 30
4 Hoàng Tú Anh 30
5 Nguyễn Ngọc Quyên 29
6 Khánh Dương 28
7 Ái Tiên 25
8 Nguyen Duc Toan 18
9 Ngọc Bảo Châu 17
10 Huy Le Van 0