Ôn tập hè lớp 7 lên lớp 8

Ôn tập hè lớp 7 lên lớp 8

Khóa học ôn tập hè lớp 6 lên lớp 7 của OLM cho ba môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh giúp học sinh củng cố các kiến thức của lớp 6 chuẩn bị cho lớp 7 và giới thiệu một số kiến thức mới ở lớp 7.

#Lớp 8 | olm-2.102205935

Thông báo

Thầy Cao Đô

Với môn Toán, ở tuần này chúng mình sẽ được giới thiệu một số kiến thức mới dựa trên kiến thức đã được học. Các con hãy xem video bài giảng để nắm được kiến thức, sau đó làm phần luyện tập và phiếu bài tập nhé.