Ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6

Ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6

Khóa học gồm các video bài giảng, phiếu bài tập, bài kiểm tra, ... giúp học sinh hệ thống và ôn tập lại các kiến thức đã học, đồng thời được giới thiệu các kiến thức học ở lớp 6 có liên quan.

#Lớp 6 | olm-2.92917