Ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6

Ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6

Khóa học gồm các video bài giảng, phiếu bài tập, bài kiểm tra, ... giúp học sinh hệ thống và ôn tập lại các kiến thức đã học, đồng thời được giới thiệu các kiến thức học ở lớp 6 có liên quan.

#Lớp 6 | olm-2.92917

Số sao đạt được trong khóa học: 0/1880

Thông báo

Thầy Tùng Dương

Các bạn đã nộp bài có thể vào xem bài thầy cô đã chấm và tham khảo hướng dẫn giải nhé!

Bảng xếp hạng trong khóa học
(Tháng 12/2022)
1 lương thảo hạnh 26